Øyrane 1024x384

Velkommen til foreldremøte ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

Det vert foreldremøte på skulestad Øyrane Tysdag 27.8 og skulestad Mo torsdag 29.8

​Tysdag 27.august: - For foreldre som har elevar ved skulestad Øyrane

​Kl 17:00 : VG1 - oppmøte i kantina
​kl 19:00 : VG2 - oppmøte i kantina

​​Torsdag 29. august - For foreldre som har elevar ved skulestad Mo

Kl 19:30 : Alle trinn. 

 

​På møtet vert det informert om: 

  • ​​Generell informasjon om skulekvardagen, interne og eksterne støttefunksjonar
  • Informasjon om fråværsreglementet og konsekvensar for vurdering i fag
  • ​Klassevise informasjonsøkter og omvising i avdelinga av kontaktlærar
  • Russetida (gjeld vg2 elevar)

​23. januar 2020 vert foreldre i lag med eleven bli invitert til vurderingssamtale. Dette til førebels orientering.