Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Velkommen til foreldresamtale 23.januar

Det vert gjennomført foreldresamtale ved Mo og Øyrane vidaregåande skule torsdag 23.januar.2020

For elevar ved Naturbruk og vg2 Anleggsteknikk vert foreldresamtalen halde på Mo. For alle øvrige klassar, vert foreldresamtalen halde på Øyrane.

Du vil få moglegheit til samtale med kontaktlærar, faglærar og rådgjevingstenesta ved skulen.

Eleven skal vere med.

 

Påmeldinga via nettsida er no steng. Dersom du ikkje er påmeldt, men ynskjer samtale, ta kontakt med kontaktlærar.