Bilete av Øyrane

Bilete av Øyrane

Velkommen til ny heimeside

Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr no informasjon om opplæringstilbod, aktivitetar, rettar og plikter på ein ny nettstad. Meld frå om du saknar noko!

Målet er å gje viktige målgrupper som søkjarar, elevar og føresette god og tilgjengeleg informasjon. 

Om du treng meir informasjon enn det du finn her, ta kontakt med kontaktpersonane på dei ulike sidene. 

Vi vil gjerne ha attendemelding om det er noko du ikkje finn på nettstaden, eller om det er noko som er feil.

Kontakt

Ivar Hoff

Ikt-ansvarleg

Mo og Øyrane Vidaregåande skule

Mobil: 911 30 057

E-post: ivar.hoff@sfj.no