Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Velkommen til nytt skuleår

Vi ynskjer elevane ved Mo og Øyrane vidaregåande skule velkomne til skuleåret 2017-2018

Skulestart vert Måndag 21.august. 

Elevane i programområda vg1 Naturbruk, vg2 Hest og Hovslagerfag, vg2 Landbruk og gartnarnæring, vg2 Anleggsteknikk, vg3 Landbruk, vg3 studieførebuande Naturbruk møter kl 12.00 i hallen på Mo

Elevane på vg1 i programområda Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag, Bygg og Anleggsfag, Teknikk og industriell produksjon, Service og Samferdsle, elektro møter kl 09.30 i kantina på Øyrane

Elevane på vg2 i programområda Helsearbeiderfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Ambulansefag, Helseservice, Kokk- og servitørfag, Data og elektronikk, Elenergi, Industriteknologi, Køyretøy, Bilskade, lakk og karosseri,  Sal, service og tryggleik, Transport og logistikk og Byggteknikk møter kl 11.00 i kantina på Øyrane

​Elevar i GMU klassen møter kl 13:00 etter avtale med lærar.

​Vg3 YSK Service og Samferdsle møter  Torsdag kl 08:20 på Mo.

Vi ynskjer alle elevane velkomne til Mo og Øyrane vidaregåande skule.