Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Velkommen til skulestart 19.august

Vi ynskjer alle elevar ved Mo og Øyrane vgs velkommen til skuleåret 2019-2020

Elevar i programområda vg1 Naturbruk, vg1 Naturbruk med vekt på hest, vg2 Hest- og Hovslagarfag, vg2 Landbruk og Gartnarnæring, vg2 Anleggsteknikk, vg3 Landbruk og vg3 studieførebuande Naturbruk møter  kl 12 i hallen på skulestad Mo. 

Elevar på vg1 Helse og Oppvekstfag, vg1 Restaurant og Matfag, vg1 Bygg og anleggsfag, vg1 Teknikk og Industriell produksjon, vg1 Service og Samferdsle og vg1 Elektrofag møter kl 10:30 i kantina på skulestad Øyrane. 
​Elevane på GMU møter ​kl 10:30 i kantina på Skulestad Øyrane

​Elevar på vg2 Helsearbeidarfag, vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag, vg2 Ambulansefag, vg2 Helseservice, vg2 Kokk- og servitørfag, vg2 Data og elektronikk, vg2 Elenergi, vg2 Industriteknologi, vg2 Køyretøy og vg2 Transport og logistikk møter kl 08:30 i kantina på skulestad Øyrane

​Elevane på vg4 YSK startar med praksis i bedrift måndag 20.august møter Tysdag 20.8 kl 10:00 på Skulestad Mo

​Elevar på vg2 Sal, service og tryggleik er i praksis i bedrift 20.august og møter onsdag 21.8 kl 08:20 på A304 på Skulestad Øyrane

Elevar på vg3 YSK Service og Samferdsle startar med praksis i bedrift Måndag 19.august. og møter torsdag 22.8 kl 08:20 ved Skulestad Mo

 

Foreldremøte vert tysdag 27.8 for elevar på skulestad Øyrane og torsdag 29.8 for elevar på skulestad Mo. 

Vi ynskjer alle elevane velkomne til Mo og Øyrane vidaregåande skule.