Mo og Øyrane vidaregåande skule
utdanningsval

Velkommen til utdanningsval 28.10 – 29.10

Velkommen til dagar med refleksjon og bevistgjering. Opplevingnane vil kunne vere nyttig å få med seg, når du skal søkje vidare skulegang til den vidaregåande opplæringa.

Vi vil få ønskje deg velkommen som utplasseringselev ved Mo og Øyrane vg.skule, i perioden 28.10 – 29.10.  Skulen har sju utdanningsprogram, med Naturbruk som ligg på Mo. Vi er tilsaman 39 klassar med eit samla elevtall på om lag 500 elevar.

Det er i år om lag 250 tiande klasse elevar som vil vere på Mo og Øyrane. Desse kjem frå  mange av ungdomskulane i fylket.​

Organisering Mo
Organisering Øyrane
Kompetansemål utdanningsprogramma, Øyrane