elev som sveisar 1024x384

Velkommen til utdanningsval i veke 10

  • Vi ynskjer med dette 218 elevar frå 16 ulike skular, velkomne til hospitering i forbindelse med utdanningsval. 

Oppmøte på Mo er 08:30 og Øyrane er 08:20

Vi vil med dette få ønskje deg velkommen som utplasseringselev ved Mo og Øyrane vidaregåande skule i perioden 4.3-5.3. Som tidlegare vil Bygg og Anleggsteknikk i tillegg ha tre dagar til på skulen, dette som sin utplassering i bedrift. Skulen har sju utdanningsprogram, med Naturbruk som ligg på Mo. 

Kompetansemåla som du skal få kjenne til innan kvart av utdanningsprogramma, vil vere noko styrande for kva du kjem til å oppleve her hos oss desse dagane. med vektlegging på å utøve praktisk arbeid i lag med teoretiske forklaringar. Det er i år 188 niandeklassingar frå over 10 ulike ungdomsskular som vil vere på Øyrane desse dagane. 

  • vedr. kompetansemål og arbeidsklede/ verneutstyr, tal elevar med gruppeinndeling, så er dette spesifisert etter utdanningsprogram og sendt til skulane. 

Program for skulestad Øyrane

​Måndag 4.3

kl 08:20-08:35: Fellessamling for alle i kantina på skulen
​kl 08:35-09:00: Opprop og fordeling til programområda
​kl 09:00-15:00: Arbeid og informasjon på programområda

​Tysdag 5.3

​kl 08:20-15:00: Oppmøte på programområdet frå dagen før-
                         Avtale om dette vert gjort på måndag

                   Vidare oppmøte for elevar på ​Bygg og anleggsteknikk 6-8.mars  ​vert gjort avtale om dagen før. 

  • ​Pausar og anna vert etter avtale med ansvaleg lærar
  • Kantina er open alle dagar om du ikkje vil ha med niste eller drikke sjølv
  • Elevar på Restaurant og Matfag vil få mat på avdelinga (som dei sjølv har laga)

 

Program for skulestad Mo (Naturbruk)

Måndag 4.3

08:30 - 11:30: Fellessamling med opprop i Hallen og informasjon om Naturbruk
​11:30 - 12:00: lunsj
12:00 - 15:05: Fagleg innhald på avdelinga

​Tysdag 5.3

​08:20 - 11:30: Fagleg innhald på avdelinga
​11:30 - 12:00: Lunsj
​12:00 - 14:30: Fagleg innhald på avdelinga
​14:30 - 15:05: Oppsummering og evaluering

Praksisk informasjon: 
​Naturbruk m/ Hest : Alle må ha med varme klede å vere ute i, regntøy og støvlar. 

Dersom du har valt Hest kan du i tillegg ta med: 

  • ​Ridehjelm (dersom du ikkje har, kan du få låne på skulen)
  • ​Sko med Hæl/ridestøvlar + evt. varmare sko til køyring
  • ​Evt. ridebukse

​Velkomne til dagar med refleksjon og bevisstgjering. Opplevingane vil kunne vere nyttig å få med seg, når du skal søkje skulegang i den Vidaregåande skulen. 
Vg1 1024x384.jpg

Lærling Trine Lillestøl Paulsen