Anleggsarbeid

Velkommen til utdanningsval

Mo og Øyrane vgs ynsker 212 10. klassingar frå 38 skular velkommen til hospitering på Utdanningsval 30.10.17 og 31.10.17

Oppmøte Mo er kl 08.30 og på Øyrane kl 08.20

Velkommen til spennende og lærerike dagar, elevar.

Vi vil med dette få ønskje deg velkommen som utplasseringselev ved Mo og Øyrane vg.skule, i perioden 30.10 – 31.10.  Som tidlegare vil Bygg og anleggsteknikk i tillegg ha tre dagar på skulen, dette som sin utplassering i bedrift. Skulen har sju utdanningsprogram, med Naturbruk som ligg på MO. Skulestad Mo sender ut eigen plan for organisering. Vi er tilsaman 38 klassar med eit samla elevtall på ca. 650 elevar. Dette inkluderar vaksenopplæring.

Kompetansemåla som du skal kjenne til innan kvart av utdanningsprogramma, vil vere noko styrande for kva du kjem  til å få oppleve her hos oss desse dagane.  Med vektlegging på å utøve praktisk arbeid  i lag med teoretiske forklåringar. Det er i år 208 tiande klasse elevar frå over 38 ulike ungdomskular i fylket, som vil vere på Mo og Øyrane desse dagane.

·         Vedr. kompetansemål og arbeidsklær / verneutstyr, antall elevar med gruppeindeling, så er dette spesifisert etter utdanningsprogram og sendt til skulane.

Måndag 30.oktober

kl. 08.20 – 08.35         Fellessamling for alle i kantina på skulen.  

kl. 08.35 – 09.00         Opprop og fordeling til programområda                                                

 kl. 09.00 – 15.00      Arbeid og informasjon på programområda

Tysdag  31. oktober

Kl. 08.20 – 15.00       Oppmøte på programområdet frå dagen før. Avtale om dette vert gjort på måndag

                                Oppmøte for elevar Bygg og anleggsteknikk 01.november – 03.november   

                                                   vert gjort avtale om  før dag slutt

  • Pausar oa. vert etter avtale med med ansvarleg lærar
  • Kantina er open alle dagar om du ikkje vil ha niste eller drikke med.
  • Elevar på Restaurant og matfag vil få mat på avdelinga ( som dei sjølve har laga)

Velkommen til dagar med refleksjon og bevistgjering. Opplevingnane vil kunne vere nyttig å få med seg, når du skal søkje vidare skulegang i den vidaregåande skulen.