Grindverkskurs 1024x768

Vellukka grindverkskurs på Mo.

I førre veke var det grindverkskurs på Mo.

Kurset starta måndag, og fredag stod det 35 kvadratmeter store grindverksbygget ferdig framfor verkstaden på Mo. 
Erlend Gjelsvik frå Nedre Jølster Bilelag var lærar for dei åtte kursdeltakarane. Han skrytte av kursdeltakarane og var godt nøgd med innsatsen.