Venke Nordeide 2018

Venke Nordeide kjem til Mo og Øyrane vgs

Elev-, lærling og mobbeombod, Venke Nordeide, kjem på besøk til skulen fredag 12. april. 

Ho kjem til å ha stand i peisestova på Mo og i kantina på Øyrane. I forbindelse med besøket, er det mogleg å be om individuelle samtalar. 

Tidspunkt: 

Mo: 09.00 - 11:00

Øyrane: 11:30-14:00

https://www.moy.vgs.no/elev-og-laerlingombod.367664.nn.html