Verdensdagen_1

Verdensdagen for psykisk helse

Denne veka har elevmentorane saman med andre ressurspersonar på MOY markert Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema på Verdensdagen er "....fordi livet forandrar seg "
Elevmentorane har bidratt med litt kvardagslykke for medelevar med gratis vaflar og kahootkonkurranse.
På Mo har dei hatt internatkveld med pizza og filmframsyning.
Anne Grete på biblioteket har funne fram aktuelle filmar og bøker som passar til temaet.

verdensdagen_3.jpg

verdensdagen_2.jpg