Nodebu laga av elevar på bestilling frå Enivest

Nodebu laga av elevar på bestilling frå Enivest

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vil du være med på å skape og ta vare på verdiane i samfunnet? Ynskjer du å sette synlege spor etter deg ved flotte bygg, vegar og bruer, uteområde og anlegg?  

Då kan bygg- og anleggsteknikk være noko for deg.
Du som vel bygg- og anleggsteknikk, må ha praktisk sans, vere nøyaktig og ha godt handlag.
Du må like fysisk arbeid, og må ha interesse for praktisk fag.

Kontakt

Aarberg, Ivar Johan.jpg

Avdelingsleiar BA og TIP

Ivar Johan Aarberg
ivar.johan.aarberg@vlfk.no

57 63 73 06 / 415 30 914

Relaterte lenker