Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektro og datateknologi/Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Elektro og datateknologi

På Vg1 elektro og datateknologi ved Mo og Øyrane Vidaregåande skule vil du bli kjend med, og arbeide med oppgåver innan elektriske, elektroniske anlegg, datasystem og automatiseringssystem med meir.

 Norge har eit sterkt behov for system innan Elektro, anten det er straum, datasystem, automatiseringssystem eller liknande. Og det er få som kan klare seg utan desse systema. På VG1 Elektro ved Mo og Øyrane vidaregåande skule blir du kjent med mange av systema som vi er heilt avhengig av.

Etter haustferien startar du med fordjuping i eit fag du vil prøve ut. Her kan du velje å vere i praksis i bedrift eller ha fordjuping inne på skulen.

Etter at du er ferdig med VG1 Elektrofag kan du velje mellom fleire fag. Nokre av desse er:

  • VG2 Data og elektronikk
  • VG2 Elenergi og ekom
  • VG2 Automasjon
  • VG2 Flyfag
  • VG2 Dronefag
  • VG2 Ventilasjon- og kuldeteknikk

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

  • Inntakskrav
  • Fag- og timefordeling
  • Yrke og kompetanse

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag- og service og samferdsle

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker