Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektro og datateknologi/Vg1 Elektro og datateknologi
elektrisitet

Vg1 Elektro og datateknologi

På Vg1 elektro og datateknologi ved Mo og Øyrane Vidaregåande skule vil du bli kjend med, og arbeide med oppgåver innan elektriske, elektroniske anlegg, datasystem og automatiseringssystem med meir.

 Norge har eit sterkt behov for system innan Elektro, anten det er straum, datasystem, automatiseringssystem eller liknande. Og det er få som kan klare seg utan desse systema. På VG1 Elektro ved Mo og Øyrane vidaregåande skule blir du kjent med mange av systema som vi er heilt avhengig av.

Etter haustferien startar du med fordjuping i eit fag du vil prøve ut. Her kan du velje å vere i praksis i bedrift eller ha fordjuping inne på skulen.

Etter at du er ferdig med VG1 Elektrofag kan du velje mellom fleire fag. Nokre av desse er:

  • VG2 Datateknologi og elektronikk 
  • VG2 Elenergi og ekom (nytt namn frå 2021)
  • VG2 Automasjon
  • VG2 Flyfag 
  • VG2 Dronefag (nytt fag frå 2021)
  • VG2 Ventilasjon- og kuldeteknikk

På Gnizt.no sine nettsider, vert du nærare kjent med fagområda til Elektro og datateknologi

På nettsidene til vilbli.no finn du meir informasjon om 

  • Inntakskrav
  • Fag- og timefordeling
  • Yrker og kompetanse
  • andre elevar sine erfaringar

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar EL, SS, HO

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker