Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 er ei eitt-års grunnopplæring.

I fagopplæringa får du kunnskap om helse, kropp, hygiene, profesjonell samhandling og kommunikasjon, relevant lovverk og velferdsstaten. Denne kunnskapen skal kvalifisere for å arbeid med friske og sjuke menneske i alle aldrar.

I faget Prosjekt til fordjuping, får ein praktisk opplæring i øvingsrom, og erfaring frå arbeid med menneske ute i bedrift.

Fellesfaga på Vg1 er engelsk, matematikk, norsk og naturfag.  

Opplæringa gjev ny kunnskap og nye erfaringar om ein sjølv – viktig óg for eiga personleg utvikling.

Kontakt

Wiken, Harald Olav.jpg

Avdelingsleiar HO og RM

Harald Olav Wiken
harald.wiken@sfj.no

57 63 74 19 / 412 66 172

Relaterte lenker