Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg1 Naturbruk hesteretta
VG1 naturburk m hest_2020

Vg1 Naturbruk, hesteretta

Naturbruk med hest er ei praktisk utdanning der mykje av undervisninga er retta mot stell og bruk av hest og hesteanlegg (stall, ridehall, ridebaner og luftegardar). Elevane får og opplæring i stell av andre husdyr, samt friluftsliv og anna bruk av naturen. Det er mogeleg å ta med sin eigen hest.  Etter dette skuleåret kan ein på Mo velje VG2 Hest og hovslagarfaget eller VG2 Landbruk og gartnarnæring. 

Kontakt

Ingjerd Høgseth Vetti.jpg

Avd.leiar Naturbruk

Ingjerd Høgseth Vetti
ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no
576 37 170 /41 51 22 48