Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg1 Naturbruk hesteretta
hestingress 1024x384

Vg1 Naturbruk, hesteretta

Naturbruk med vekt på hest er ei praktisk utdanning der hesten er i sentrum. Som elev har du tilbod om å ta med eigen hest på skulen. Dei som går naturbruk retta mot hest går som oftast vidare på Vg2 Hest og hovslagarfaget, men kan også gå vidare på Vg2 Landbruk og gartnarnæring . 

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041