Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg1 Naturbruk
Bilete av lausdriftsfjøs på Mo

Bilete av lausdriftsfjøs på Mo

Vg1 Naturbruk

Du som vel naturbruk må ha interesse for dyr og like å vere ute i naturen. Utdanninga er praktisk retta. I tillegg til husdyrhald og jord- og skogbruk, er friluftsliv, jakt og fiske noko ein kan velje å fordjupe seg i.  Dei som tek Vg1 naturbruk går som oftast vidare på vg2 Landbruk og gartnarnæring, men kan også ta Vg2 Heste- og hovslagarfaget

Naturbruk

Naturbruk, hesteretta

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041

Relaterte lenker