RM Vg2 1024x384

Vg1 Resturant- og matfag

På Vg1 restaurant- og matfag lærar du grunnteknikkar innan matlaging, baking, servering og arbeid med kjøtt og fisk. 

I faget YFF på  vil du vere ute i praksis i eit fag du ønskjer å prøve ut. 
 

Vg1 RM dannar grunnlag for fagbrev/svennebrev innanfor 11 yrker, desse yrka er: 

 • Ernæringskokk
 • Kokk
 • Servitør
 • Bakar
 • Konditor
 • Slaktar
 • Kjøtskjerar
 • Pølsemakar
 • Ferskvarehandel
 • Industriell matproduksjon
 • Sjømatproduksjon

Etter fullført vg1 kan du velje mellom desse fagområda: 

 • vg2 Kokk og Servitør (tilbod ved Mo og Øyrane vgs)
 • vg2 Baker og konditor
 • vg2 Matproduksjon

 

Restaurant og matfag passar for deg som er glad i halde på med mat, er kreativ og kan ta ansvar for andre menneske si mat og helse. For å kunne kalle deg ein fagarbeidar må du bestå ei fagprøve/svenneprøve etter avslutta opplæring (4 år). 

Kontakt

Fagansvarleg RM

Bodil Erdalsdal
bodil.erdalsdal@vlfk.no

913 48 480

Relaterte lenker