Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv/Vg1 Sal, service og reiseliv
Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

praksis i bedrift er ein viktig del av opplæringa ved Sal, service og reiseliv

Vg1 Sal, service og reiseliv

Dette er eit tilbod til deg som ynskjer å arbeide med service anten du vel å arbeide i ein butikk eller på kontor. Du må like å arbeide med menneske og yte god service.

Sal, service og reiseliv gir god innsikt i korleis ei bedrift drivast og du får innblikk i kva som krevjast for å vere ein god medarbeidar. På VG1 kjem vi innom tema som marknadsføring, kundeservice, økonomi, administrasjon, HMT med meir.

I faget yrkesfagleg fordjuping får du muligheten til å bli kjent med fagområde som bygger på vg1 Sal, service og reiseliv. Faget vert  gjennomført som praksis i bedrift

 

 

Etter at du har fullført Vg1 Sal, service og reiseliv kan du velje mellom følgande: 
vg2 Sal og reiseliv
vg2 Service og sikkerheit

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag og datateknologi og service og samferdsle

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker