Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Vg1 Sal, service og reiseliv

Dette er eit tilbod til deg som ynskjer å arbeide med service anten du vel å arbeide i ein butikk eller på kontor. Du må like å arbeide med menneske og yte god service.

Sal, service og reiseliv gir god innsikt i korleis ei bedrift drivast og du får innblikk i kva som krevjast for å vere ein god medarbeidar. På VG1 kjem vi innom tema som marknadsføring, kundeservice, økonomi, administrasjon, HMT med meir.

 

 

Etter at du har fullført Vg1 Sal, service og reiseliv kan du velje mellom følgande: 
vg2 Sal og reiseliv
vg2 Service og sikkerheit

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag og datateknologi og service og samferdsle

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker