elev som sveisar 1024x384

Vg1 Teknologi og industrifag

På Vg1 – det første året på TIP – lærer du å bearbeide metall gjennom å

  • Dreie
  • Frese
  • Bore
  • Sveise
  • Valse
  • Teikne med data, forstå arbeidsteikningar
  • Gjere øvingar i styringsteknikk ( pneumatikk, hydraulikk, motorstyringar)
  • Forstå og utnytte eigenskapane til ulike materiale
  • Du lærer meir i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving
  • I faget Prosjekt til fordjuping kan du få innblikk i ulike fagområde enten på skulen eller som utplassert i bedrift

Eit spanande år der du gjennom veksling mellom teori og praksis, legg eit godt grunnlag for vidare val.

Kontakt

Aarberg, Ivar Johan

Avdelingsleiar BA og TIP

Ivar Johan Aarberg
ivar.johan.aarberg@vlfk.no

57 63 73 06 / 415 30 914

Relaterte lenker