Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Ambulansearbeidarfag
Ambulansearbeidar

Ambulansearbeidar

Vg2 Ambulansearbeidarfag

Delar av opplæringa føregår i regi av Ambulansetenesta Helse Førde, med tilgong til det mest moderne av akuttmedisinsk teknisk utstyr, og opplæring i ambulansekøyretøy. HO nyttar ambulansetenestene i heile fylket som arena for praksis.

I tillegg deltek elevane i krise- og beredskapsøvingar i Indre Sunnfjord.

Utdanninga føreset sterk fysikk og psyke, og elevane må bestå fysiske og psykiske testar for å kvalifisere seg til lærekontrakt.

I tillegg til kroppsøving 2 timar pr veke, er det lagt inn ekstra treningsprogram i Yrkesfagleg fordjuping. Elevane bør gjennomføre ein del eigentrening i tillegg som førebuing til testane.

Ved fullført Vg2 er ein kvalifisert til å søkje vidare opplæring:

  • Opplæring i bedrift i Ambulansearbeiderfag
  • Opplæring i bedrift i Portørfaget
  • vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker