Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
Fylkesmeisterskap BUA

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med born i barnehage, SFO og klasse 1-4 i grunnskulen.

I tillegg er ein kvalifisert for arbeid med ungdom innan ulike offentlege og private tiltak.

I opplæringa får ein bruk for kreative og estetiske evner og interesser.

Delar av opplæringa kan organiserast som elevbedrift.

Ved fullført Vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring:

  • læretid i bedrift i Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • påbygg til generell studiekompetanse

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker