Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
Fylkesmeisterskap BUA

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med born i barnehage, Sfo og klasse 1-4 i grunnskulen.

I tillegg er ein kvalifisert for arbeid med ungdom innan ulike offentlege og private tiltak.

I opplæringa får ein bruk for kreative og estetiske evner og interesser.

Delar av opplæringa kan godt organiserast som elevbedrift.

Ved fullført Vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring i bedrift, opplæring i Portørfaget eller påbygging til generell studiekompetanse.

Kontakt

Wiken, Harald Olav.jpg

Avdelingsleiar HO og RM

Harald Olav Wiken
harald.wiken@sfj.no

57 63 74 19 / 412 66 172

Relaterte lenker