Vg2 1024x384

Vg2 Byggteknikk

Etter endt Vg1 må du gjennomføre teorien i programfaget Vg2 Byggteknikk. 
Dette programområdet inneheld berre 4 fag. Tømrarfaget, Stillasfaget, Betongfaget og Murarfaget. Det gjev mulighet til faglig fordjupning (PTF) på 253 timar. 

Byggteknikk omfattar oppføring, ombygging og vedlikehold av bygningar og anlegg. Programfaga skal medvirke til å utvikle gode bu- og arbeidsmiljø, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygningar, anlegg og konstruksjonar. Vidare skal programfaga bidra til å utvikle dyktige håndverkarar og fagarbeidarar, som kan stimulere til auka verdiskapning og sikre trygge og miljøvenlege buforhold.

Byggteknikk fører til fagbrev innanfor faga:

  • Betong
  • Mur
  • Tømrar
  • Stilas

Byggebransjen har eit stort behov for kvalifiserte fagarbeidarar, både lokalt og nasjonalt.

Kontakt

Aarberg, Ivar Johan.jpg

Avdelingsleiar BA og TIP

Ivar Johan Aarberg
ivar.johan.aarberg@vlfk.no

57 63 73 06 / 415 30 914

Relaterte lenker