Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Helsearbeidarfag

Vg2 Helsearbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med menneske i alle aldrar innan helse- og omsorgstenestene.

Som helsefagarbeider jubber du med menneske i alle aldrar og ulike livssituasjonar. I dette faget lærer du å gje omsorg, grunnleggande sjukepleie, miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og sosialtenesta. 

Ved fullført Vg2 er ein kvalifisert for å søkje vidare opplæring: 

  • Opplæring i bedrift i Helsefagarbeider
  • Opplæring i bedrift i Portørfaget
  • vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

 

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker