Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg2 Helseservicefag

Vg2 Helseservicefag

Opplæringa kvalifiserer for vidare opplæring i faga Apotekteknikar, Helsesekretær og Tannhelsesekretær. Ein legg så langt som mogeleg til rette for praksis innan det faget ein ynskjer å spesialisere seg i det 3. skuleåret.

På vg2 Helseservice har du følgande programfag: 

Helsefremjande arbeid: 
Her lærer du om livsstil, kosthald, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Du vil også lære å sjå samanhengen mellom desse faktorane. 

Kommunikasjon og samhandling: 
Her lærer du om kommunikasjon med pasientar, kundar og kollegaer

Yrkesutøving: 
Her lærer du om kva krav og utfordringar som vert stilt innan fagområda som utdanninga er knytt til. 

Etter fullført Vg2 Helseservice, er du kvalifisert til å søkje følgande opplæring: 

  • Opplæring i bedrift i Portørfaget
  • vg3 Apotekteknikk - tilbod på anna skule
  • vg3 Helsesekretær  - tilbod på anna skule
  • vg3 Tannhelsesekretær - tilbod på anna skule
  • vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker