Vg2 Helseservicefag

Opplæringa kvalifiserer for vidare opplæring i faga Apotekteknikar, Helsesekretær og Tannhelsesekretær. Ein legg så langt som mogeleg til rette for praksis innan det faget ein ynskjer å spesialisere seg i det 3. skuleåret.

Etter fullført Vg2 Helseservice, kan søkje seg vidare til Vg3 i skule eller opplæring i bedrift. Ein er óg kvalifisert for å søkje opplæring i Portørfaget og påbygging til generell studiekompetanse.

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har ikkje opplæringstilbod på Vg3, men kjøper 2 plassar i andre fylke i dei 3 faga. Dei to søkjarane med best karaktersnitt frå Vg2 vert tildelt plass. Resterande elevar får tilbod om påbygg til generell studiekompetanse.

Kontakt

Wiken, Harald Olav.jpg

Avdelingsleiar HO og RM

Harald Olav Wiken
harald.wiken@sfj.no

57 63 74 19 / 412 66 172

Relaterte lenker