Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg2 Heste og hovslagarfaget
hest og hov 1024x384

Vg2 Heste- og hovslagarfaget

Heste- og hovslagarfaget er først og fremst for dei som ønskjer å kunne arbeide med hest i yrkessamanheng, men kan også vere for dei som har hest som hobby. Utdanninga er ein kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Elevane får høve til å ta «Grønt kort» i tillegg til maskinførarbevis for truck og godkjenningskurs i bruk av motorsag. Dei som går på Heste- og hovslagarfaget kan enten gå ut i lære i to år, eller gå vidare på Vg3 Studieførebuande naturbruk  for å få generell studiekompetanse.

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041

Relaterte lenker