Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Restaurant- og matfag/Vg2 Kokk- og servitørfag
RM_1 1024x384

Vg2 Kokk- og servitørfag

På Vg2 kokk- og servitørfag fordjupar ein seg i grunnleggande teknikkar innan kokk og servitørfaget.

 I faget Yrkesfagleg fordjuping vil du også vere ute i praksis i eit av dei tre yrka, kokk, ernæringskokk og servitør, i løpet av skuleåret. Det er stort behov for faglært arbeidskraft og det er lett å få læreplass i bransjane.  

På slutten av skuleåret skal du opp til ein praktisk/munnleg eksamen.

Etter fullført Vg2 er du kvalifisert til følgande opplæring: 

  • Opplæring i bedrift i Kokkfaget
  • Opplæring i bedrift i Ernæringskokkfaget
  • Opplæring i bedrift i Ferskvarehandelfaget
  • Opplæring i bedrift i Servitørfaget 
  • vg3 påbygg til generell studiekompetanse

Viktig å tenkje på

Du bør ha lyst til å halde på med mat, like å kommunisere med andre menneske, både skriftleg og munnleg. Tåle å vise fram produkta dine for andre og få tilbakemelding av kunden. Du kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre, du er målretta og har eit ryddig forhold til tidsfristar.

Kontakt

Fagansvarleg RM

Bodil Erdalsdal
bodil.erdalsdal@vlfk.no

913 48 480

Relaterte lenker