Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg2 Landbruk og gartnerinæring
skogfelling 1024x384

Vg2 Landbruk og gartnarnæring

Landbruk og gartnarnæring legg vekt på ein kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Elevane kan ta maskinførarbevis både for truck og gravemaskin, og godkjenningskurs i bruk av motorsag. Ungdomsbedrift er vektlagt i faget forvalting og drift. Dei som går Vg2 Landbruk og gartnarnæring kan velje mellom Vg3 Landbruk og Vg3 Studieførebuande naturbruk. Tek ein Vg3 Landbruk først, har ein rett til påbygging for å få generell studiekompetanse.

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041

Relaterte lenker