Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg3 Landbruk
landbruk 1024x384

Vg3 Landbruk

Dei som går på Landbruk får yrkestittelen «Agronom». Utdanninga er praktisk retta med ulike programfag innan jord-, skog og husdyrhald. Ein har høve til å ta HMS-kurs og autorisasjonskurs i bruk av plantevernmiddel gjennom studiet. Valfrie programfag frå fagområde; traktor og maskiner og økonomi og driftsleiing inngår i studiet.

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041

Relaterte lenker