landbruk 1024x384

Vg3 Landbruk

Dei som går på Landbruk får yrkestittelen «Agronom». Utdanninga er praktisk retta med ulike programfag innan jord-, skog og husdyrhald. Ein har høve til å ta HMS-kurs og autorisasjonskurs i bruk av plantevernmiddel gjennom studiet. Valfrie programfag frå fagområde; traktor og maskiner og økonomi og driftsleiing inngår i studiet.

Kontakt

Ingjerd Høgseth Vetti.jpg

Avd.leiar Naturbruk

Ingjerd Høgseth Vetti
ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no
576 37 170 /41 51 22 48

Relaterte lenker