Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg3 Studieførebuande, naturbruk
Driftsbygningar Mo

Driftsbygningar Mo

Vg3 Studieførebuande, naturbruk

Studieførebuande naturbruk Vg3 er eit teoretisk studium, som gir generell studiekompetanse med grunnlag for opptak til høgskule og universitet. I tillegg til studieførebuande fag har elevane eit 5-timarsfag i naturforvalting og valfrie programfag; enten biologi 1 eller kjemi 1.

Kontakt

Norddal

Avd.leiar Naturbruk

Ole Johan Norddal
Ole.Johan.Norddal@sfj.no
57 63 71 53 / 952 44 041

Relaterte lenker