Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk/Vg3 Studieførebuande, naturbruk
Driftsbygningar Mo

Driftsbygningar Mo

Vg3 Studieførebuande, naturbruk

Studieførebuande naturbruk Vg3 er eit teoretisk studium, som gir generell studiekompetanse med grunnlag for opptak til høgskule og universitet. I tillegg til studieførebuande fag har elevane eit 5-timarsfag i naturforvalting og valfrie programfag; enten biologi 1 eller kjemi 1.

Kontakt

Ingjerd Høgseth Vetti.jpg

Avd.leiar Naturbruk

Ingjerd Høgseth Vetti
ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no
576 37 170 /41 51 22 48

Relaterte lenker