laanekassen

Voksenopplæring: søke lån og stipend for studieåret 2020-2021

Elever som skal ta voksenopplæring må vente med å søke lån og stipend for studieåret 2020-2021

På grunn av tekniske utfordringar i samband med den nye tilbodsstrukturen i vidaregåande skole, kan ikkje elevar som skal ta vaksenopplæring søke om lån og stipend for studieåret 2020-2021 enda.

Elevane vil på noverande tidspunkt ikkje finne utdanningar for vaksenopplæring i søknaden for kommande studieår. Vi håper at elevane skal kunne søke om lån og stipend til vaksenopplæring i løpet av juni månad.

 

Vi sender dykk ein oppdatering når elevane kan søke om lån og stipend til vaksenopplæring for studieåret 2020-2021.