elektrisitet

Ynskjer du å skilje deg ut i mengda? Er du god på Office?

Ta ei sertifisering! På Øyrane har du moglegheit!

 

 Microsoft Logo

Imagine Academy Logo

Mo og Øyrane er godkjent sertifiseringssenter frå Certiport. Her kan du teste kunnskapane dine innan eit av Microsoft Office sine produkt. Med ei godkjent sertifisering får du eit bevis på din kompetanse innan Office. 

Microsoft Office sertifiseringar ved Mo og Øyrane vgs

 

Word

Word Expert 1

Word Expert 2                                                         

Excel

Excel Expert 1

Excel Expert 2

Power Point

Outlook

Access

Sharepoint

OneNote

 

Sertifiseringa skjer i E-blokka på rom E103

Ta kontakt med Reidun Kristiansen, tlf 91694011 for nærare avtale

Ei sertifisering tek ca 45 minutt.

Har du teknisk kompetanse? Ta ei sertifisering innan MTA

Oversikt over alle sertifiseringane som er tilgjengeleg ved Mo og Øyrane finn du her