Skuleskyss

Til skolen.jpg

Det er Skyss som har ansvar for skoleskyssen i Vestland og elevar som har rett på dette får innvilga gratis skuleskyss.

Kven har rett på gratis skuleskyss?

Vidaregåande skuleelevar kan ha rett på gratis skuleskyss dersom eit av følgjande kriterium er oppfylt:

  • eleven bor utanfor Ungdomsbillett-sonen (utanfor felt merka grønt i kartet) og har lengre enn seks kilometer skoleveg.
  • eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skoleveg (målt langs kortaste farbare veg).
  • elevar med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skole og heim uavhengig av reiselengde.

Dersom du meiner du har rett på gratis skoleskyss må du kontakte skolen, som søker om skoleskyss på vegne av elevane.

Videregåande elevar som bur utanfor ungdomsbillettområde og skal søke om skolereisekort for buss kan søke sjølv her

Ikkje krav på skoleskyss? Gå inn på nettbutikken for meir informasjon og kjøp av billettar

Har du rett på gratis skuleskyss kan du lese meir om det på nettsida til Vestland fylkeskommune.